Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Technik Osiedla Czytaj wszystko

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z powodów technicznych występują przerwy

w dostępie do systemu ADA Net.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla „Chopina” zaprasza do złożenia oferty na montaż 4-ch słupków drogowych elastycznych blokujących wjazd na trawnik przy ul. Wieniawskiego 29 w Stargardzie.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie), które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Termin realizacji robót: 31.03.2019r. Czytaj wszystko

Informacja_nowa taryfa dla PEC

Informacja_taryfa z.w. i ścieki