Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę wykładzin na nowe ekologiczne wykładziny homogeniczne na posadzkach pięter budynku mieszkalnego A2 (e/4; f/5,9,10; g/7; h/1-10p.) oraz w trzech pomieszczeniach biurowych w budynku A7 na Osiedlu Zachód w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na remoncie chodników na Osiedlach Zachód, Stare Miasto i Chopina w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83. Oferty należy składać do 15.05.2023 r. do godz. 830 w sekretariacie SM pok. 110. Otwarcie ofert 15.05.2023 r. o godz. 900.

 

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenach zewnętrznych nieruchomości położonych
na Osiedlu Stare Miasto, Osiedlu Zachód oraz Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie w rozbiciu na zadania.

SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto. Dodatkowe informacje pod nr ( 91/834-55-92. Oferty należy składać do 11.05.2023r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 11.05.2023r. o godz. 900.

Zarząd S.M.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki starej murowanej piaskownicy i wykonanie nowej na terenie nieruchomości Kopernika 6 w Stargardzie.

  Czytaj wszystko