Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionu kanalizacyjnego w łazienkach w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 7 klatka C w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:- Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót naprawczych żelbetowych ram i podciągu kotłowni znajdującej się w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 1 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego A2 na Osiedlu Zachód w Stargardzie w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej WZ.5595.133.1.2013 z dnia 25.07.2013 r. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 9 szt. słupków drogowych U12C na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 3 w Stargardzie. Czytaj wszystko