Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedli Zachód i Letnie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży sanitarnej dla budynku Os. Zachód B24 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na podłączenie nowo powstałych węzłów cieplnych do istniejącej instalacji c.o., zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach przy ul. Żeromskiego 1, Żeromskiego 3 i Wojska Polskiego 55 w Stargardzie.

Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Stargardzie na działach ozn.nr geod. 310/3 oraz 99/2, obręb 19.

SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Pyrzyckiego po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-50-64 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 17.01.2020r. do godz. 800 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 17.01.2020r. o godz. 830.