Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Pracownicy

KONTAKT:   91 834-55-92    fax wew. 10  Tel. kom.   509 903 564

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON (NR WEW.)
mgr inż. Lucyna Steier

lucyna.steier@spoldzielniastargard.pl

kierownik administracji 102
mgr Jacek Lisiak

jacek.lisiak@spoldzielniastargard.pl

z-ca kierownika 102
Joanna Dobroć-Stępińska 

joanna.dobroc-stepinska@spoldzielniastargard.pl

technik osiedla 107
Małgorzata Czerwiakowska malgorzata.czerwiakowska@spoldzielniastargard.pl technik osiedla 104
Janina Tomaszewska

janina.tomaszewska@spoldzielniastargard.pl

technik osiedla 107
inż. Eliza Wójtowicz

eliza.wojtowicz@spoldzielniastargard.pl

technik osiedla 104
Joanna Jakimiak

joanna.jakimiak@spoldzielniastargard.pl

administrator osiedla 101
Magdalena Krzemińska

magdalena.krzeminska@spoldzielniastargard.pl

administrator osiedla 101
mgr Patrycja Przybyszewska

patrycja.przybyszewska@spoldzielniastargard.pl

administrator osiedla 102