Get Adobe Flash player

Os. Stare Miasto

I n f o r m a c j a o z a d ł u ż e n i u III kwartał 2013r. – Os. Stare Miasto

I n f o r m a c j a  o  z a d ł u ż e n i u Os. Stare Miasto

Analiza Stare Miasto na klatki IV kwartał

Zaległości Stare Miasto III kwartał

Os. Stare Miasto – Zadłużenie łączne na 31.03.2012.

koszty administrowania za III kw.2010 Os. Stare Miasto

koszty administrowania za III kw.2011 Os. Stare Miasto

ANALIZA KOSZTÓW ADMINISTROWANIA NA 31.12.2011 W STOSUNKU DO PLANÓW NA 2011 ROK

analiza kosztów administrowania za 2012- I kwartal

Koszty administrowania OSM I kw 2013r.

Administracja Osiedla Stare Miasto
Administracja (91) 834 55 92
tel. kom. 508 163 680

od poniedziałek-środa, piątek w godz. od 700 do 1500

 czwartek  w godz. od 800 do 1600

Ważne numery telefonów
Pogotowie awaryjne (91) 573 43 51, kom. 509 339 639
(poza godzinami pracy Administracji)

Inne
TV Vectra Infolinia 801 08 01 80, z tel. kom. 587 426 700
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie cieplne 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne (91) 578 35 80
Straż Miejska 986
Policja 997 lub 112 z tel. kom.
Straż Pożarna 998

  • Odczyty wodomierzy

zarządzenia nr 141 w sprarwie odczytu wodomierzy

Harmonogram odczytów wodomierzy w mieszkaniach na zasobach Administracji Osiedla Stare Miasto 2011

Lokatorów nieobecnych podczas odczytu prosi się o podanie stanów wodomierzy do dnia 15 w którym odbywają się  odczyty w odpowiedniej Administracji lub telefonicznie.

  • Plombowanie wodomierzy

Plombowanie wodomierzy po legalizacji, wymianie bądź w sytuacji kiedy zerwana zostanie plomba należy zgłaszać osobiście w odpowiedniej Administracji  lub telefonicznie.

  • Sprzątanie

Informacja o terminach mycia biegów klatek schodowych, okien i lamperii na klatkach schodowych

Szczegółowy zakres prac przy utrzymaniu czystości nieruchomości – dokumenty do pobrania:

Harmonogram sprzątania klatek Os. Stare Miasto 2014