Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Rady Osiedli

Rada Osiedla Letnie

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

Jan Mierzyński

Przewodniczący Rady Osiedla Letnie

Helena Jedynak

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Letnie

Wanda Piaszczyńska

Sekretarz Rady Osiedla Letnie

Wiesława Witkowska

Członek Rady Osiedla Letnie

Zbigniew Mroczko

Członek Rady Osiedla Letnie

Rada Osiedla Zachód

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

Dariusz Struzikowski

Przewodniczący Rady Osiedla Zachód

Agnieszka Derenda

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Zachód

Anna Morawska

Sekretarz Rady Osiedla Zachód

Paweł Ziemiański

Członek Rady Osiedla Zachód

Członek Rady Osiedla Zachód

Członek Rady Osiedla Zachód

 

Członek Rady Osiedla Zachód

Rada Osiedla Stare Miasto

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

Marek Szydłowski

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto

Józef Myszak

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto

Halina Sobolewska

Sekretarz Rady Osiedla Stare Miasto

Jan Dudziński

Członek Rady Osiedla Stare Miasto

Iwona Mikołajuk

Członek Rady Osiedla Stare Miasto

Aldona Karnecka

Członek Rady Osiedla Stare Miasto

Jan Stolarczyk

Członek Rady Osiedla Stare Miasto

Rada Osiedla Chopina

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

Damian Gralak

Przewodniczący Rady Osiedla Chopina

Stanisław Rumian

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Chopina

Jacek Nadachowski

Sekretarz Rady Osiedla Chopina

Józef Kiriłow

Członek Rady Osiedla Chopina

Grzegorz Rymarkiewicz

Członek Rady Osiedla Chopina

Rada Osiedla Kluczewo – Lotnisko

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

Mariusz Kulbarsz

Przewodniczący Rady Osiedla Kluczewo – Lotnisko

Małgorzata Wójcik

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Kluczewo – Lotnisko

Stefanowicz Patryk

Sekretarz Rady Osiedla Kluczewo – Lotnisko

Albina Szabat

Członek Rady Osiedla Kluczewo – Lotnisko

Danuta Pokaczajło

Członek Rady Osiedla Kluczewo – Lotnisko

Rada Osiedla Pyrzyckie

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

 Łukasz Możejko

Przewodniczący Rady Osiedla Pyrzyckie

Urszula Fabiniak 

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Pyrzyckie

 Anna Kisiel

Sekretarz Rady Osiedla Pyrzyckie

Członek Rady Osiedla Pyrzyckie

 Jolanta Rożnowska

Członek Rady Osiedla Pyrzyckie