Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Podstawowy 

PKO BP SA Oddział 2 Szczecin

75 1020 4867 0000 1702 0004 1814

dot. wkładów mieszkaniowych,

wpłat z tyt. spłaty kredytu i odsetek wg normatywu

PKO BP SA Oddział 2 Szczecin

33 1020 4867 0000 1102 0007 2934

dla opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny

PKO BP SA Oddział 2 Szczecin

xx 1020 4867 1204 7207 9xxx xxxx

każdy lokator posiada indywidualny rachunek bankowy wykazany

w książeczkach z tyt. opłat eksploatacyjnych, szczegółowe informacje można

uzyskać w Dziale Finansowym tel. 91 834 34 84 wew. 746, 747, 748, 732

dla opłat za garaż

PKO BP SA Oddział 2 Szczecin

xx 1020 4867 1204 7207 9xxx xxxx

każdy lokator posiada indywidualny rachunek bankowy

z tyt. opłat za garaż, szczegółowe informacje można

uzyskać w Dziale Finansowym tel. 91 834 34 84 wew. 746, 747, 748, 732

dla opłat eksploatacyjnych za lokal użytkowy

PKO BP SA Oddział 2 Szczecin

xx 1020 4867 1204 7207 9xxx xxxx

każdy właściciel i najemca lokalu posiada indywidualny rachunek bankowy wykazany

na fakturze z tytułu opłat za lokal, szczegółowe informacje można

uzyskać w Dziale Finansowym tel. 91 834 34 84 wew. 746, 747, 748, 732