Get Adobe Flash player
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl
Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00

czwartek godz. od 8:00 do 16:00
Zadzwoń do nas całkowicie za darmo

Podłącz Słuchawki i mikrofon

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 

Zaloguj się

uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony                             na wymianę oświetlenia części wspólnych budynków zlokalizowanych na Osiedlach: Letnie, Zachód,  Stare Miasto i Chopina w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji                   Os. Stare Miasto po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Informacje  ( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 19.01.2017 roku                 do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert  19.01.2017 roku godz. 1100.

Zarząd SM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych oraz remont balkonów i loggii w rozbiciu na zadania. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Chopina po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/573-17-07 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 17.01.2017r. do godz. 900 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 17.01.2017r. o godz. 1000.

 

Zarząd S.M.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników przy budynkach na Osiedlach Zachód i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 12.01.2017r. do godz. 900 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 12.01.2017r. o godz. 1000.

Zarząd SM

O G Ł O S Z E N I E

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 20.12.2016r. o godzinie 10:00 rozpocznie się odbiór robót związanych z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku przy ulicy Węgierskiej nr 7 / klatki A i B.
W przypadku zastrzeżeń i uwag co do jakości wykonanych robót prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek telefonicznie (tel. 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ulicy Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 20.12.2016r. do godziny 10:00 .

Strona 1 z 3123