Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych na Osiedlach Zachód i Letnie w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 15.06.2020 r. do godz. 1200 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 15.06.2020 r. o godz. 1230.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji dźwigów osobowych w budynkach na Osiedlach Zachód, Letnie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 15.06.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 15.06.2020 r. o godz. 1000.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie urządzeń domofonowych na cyfrowe w budynkach na Osiedlach Zachód, Letnie, Pyrzyckie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 16.06.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 16.06.2020 r. o godz. 1000.