Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie na zasadzie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę podzielników kosztów c.o. na podzielniki z odczytem radiowym wraz z usługą rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania w ilości 106 szt. w 34 lokalach (22 lokalach . mieszkalnych, 12 lokalach użytkowych) w budynku przy ul. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  i montaż na połaci dachowej 16 szt. wywietrzaków „Cagi” o średnicy 150 mm w budynku mieszkalnym przy ul. Kwiatowej 3 Stargardzie.

  Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i docieplenia cokołu oraz wejść do budynków mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75102048670000170200041814.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl

Oferty należy składać do 07.05.2019r. do godz. 900 w sekretariacie SM.

Otwarcie ofert 07.05.2019r. godz. 930