Get Adobe Flash player

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac pielęgnacyjno urządzeniowych w drzewostanie               Os. Zachód. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedle Zachód
i Letnie A/7 po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (91) 834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 01.12.2014r. do godz. 900 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert nastąpi 01.12.2014r. o godz. 1000.

Ogłoszenie

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 24.11.2014r. o godzinie 1000 rozpocznie się przegląd gwarancyjny robót – wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w kioskach wejściowych budynków przy ulicy:

  • Jugosłowiańskiej 35 /kl. CD ,
  • Nowakowskiego 3 /kl. FG
  • Chopina 31 /kl. ABC

 

Ewentualne usterki wykonanych robót prosimy zgłaszać telefonicznie (( 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ulicy Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 24.11.2014r. do godziny 1000.

Ogłoszenie

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 20.11.2014r. o godzinie 1000 rozpocznie się odbiór robót remontowych związanych z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych w kioskach wejściowych klatki C i D budynku przy ulicy Węgierskiej nr 7.

 

W przypadku zastrzeżeń i uwag, co do jakości wykonanych robót prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek telefonicznie (tel. 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ulicy Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 20.11.2014r. do godziny 1000 .

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do złożenia oferty na wymianę wykładziny na nową ekologiczną wykładzinę elastyczną Tarkett TOPAZ na parterach klatek schodowych w budynku mieszkalnym A/2/a-h na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim. Czytaj dalej

Page 1 of 1312345...10...Last »