Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Księgowa Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

formularz ofertowy formularz Ofertowy KLAUZULA INFORMACYJNA  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 8 w Stargardzie.

Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży elektrycznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Stargardzie w zakresie dostosowania   do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną  pożarowo-budowlaną nr 45/2012. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 9 szt. przepierzeń przy drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3 „a-i” na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

  Czytaj wszystko