Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont schodów wejściowych wraz z robotami towarzyszącymi do budynku przy ul. Rogalskiego 7                        w Stargardzie.

  Czytaj wszystko

Lokale użytkowe na najem

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że posiada wolne pomieszczenia oraz lokale użytkowe na działalność gospodarczą,
które mogą być przydzielone na zasadzie umowy najmu:

Lp Lokalizacja Powierzchnia  Opis lokali, pomieszczeń
CHOPINA
1,00 Wieniawskiego 32/U/2 2,79 m2 pomieszczenie na parterze
STARE MIASTO
1,00 Sienkiewicza 6/U/1 35,89 m2 pomieszczenie w piwnicy
2,00 Klasztorna 2/U/10 14 m2 lokal w budynku Administracji przy ul. Klasztornej 2
ZACHÓD
1,00 Zachód A2/A/U/1 10 m2 lokal na parterze
2,00 Zachód A21/C 10 m2 lokal na parterze
3,00 Zachód A8/U/14 41,20 m2 lokal na I piętrze
4,00 Zachód A8/U/8 24,20 m2 lokal na parterze
LETNIE
1,00 Pogodna 17/U/3 106 m2 lokal na parterze

Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku
pod nr telefonu
91 834-34-84 wybierz 3, następnie 739, 740
lub 502033113 do godz.15 (sob. i niedz.- nieczynne)

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie budynku administracji, remoncie balkonów i loggii, remoncie dachów oraz malowaniu klatek schodowych
w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Chopina, Pyrzyckie, Letnie, Zachód, Stare Miasto i Kluczewo-Lotnisko w Stargardzie
SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto lub www.spoldzielniastargard.pl. Dodatkowe informacje pod nr (  91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 30.12.2022r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 02.01.2023r. o godz. 1000.

Zarząd S.M.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie okien i drzwi w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlach: Kluczewo – Lotnisko, Pyrzyckie, Chopina, Stare Miasto, Zachód i Letnie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji                Os. Kluczewo – Lotnisko. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-33-58 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 12.12.2022 r. do godz. 1200 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 12.12.2022 r. o godz. 1300.