Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony              na roboty  remontowe polegające na  poprawieniu drożności instalacji kanalizacyjnej                     w budynkach  zlokalizowanych na osiedlu Chopina (20 pionów) i Osiedlu Letnim (24 piony)                  w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Chopina Dodatkowe informacje pod nr (  91/573-17-07 Oferty należy składać do 29.04.2023r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 29.04.2023r. o godz. 900.

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących prac:

„Wykonanie utwardzenia terenu i montaż stojaka rowerowego na terenie nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 klatka C-D w Stargardzie”. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na demontaż 59 szt. istniejących lamp i montaż nowych lamp energooszczędnych w budynkach Al. Gryfa 23-31 na Osiedlu Letnim oraz A2, A21, B1, B16, B24, B25 na Osiedlu Zachód w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty polegające na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Krzywoustego 5 i Chrobrego 5 w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto. Dodatkowe informacje pod nr (  91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 17.04.2024r. do godz. 1030 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 17.04.2024r. o godz. 1100.

Zarząd S.M.