Get Adobe Flash player

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKÓW OSIEDLA

 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie działając na podst. § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni, § 4 ust.           1 Regulaminu Zebrania Grupy Członków Osiedla oraz Uchwały Nr 123/2016 Zarządu Spółdzielni z dnia 03.06.2016r.          w sprawie zwołania Zebrania Grupy Członków Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie

 z w o ł u j e

  Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Chopina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie posadzenia 8 szt. drzew z gatunku głóg dwuszyjkowy przy budynku Chopina 31 w Stargardzie – od strony balkonów.

  Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKÓW OSIEDLA

 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie działając na podst. § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni, § 4 ust.           1 Regulaminu Zebrania Grupy Członków Osiedla oraz Uchwały Nr 123/2016 Zarządu Spółdzielni z dnia 03.06.2016r.          w sprawie zwołania Zebrania Grupy Członków Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie

 z w o ł u j e

  Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKÓW OSIEDLA

 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie działając na podst. § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni, § 4 ust. 1 Regulaminu Zebrania Grupy Członków Osiedla oraz Uchwały Nr 123/2016 Zarządu Spółdzielni z dnia 03.06.2016r.          w sprawie zwołania Zebrania Grupy Członków Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie

 z w o ł u j e

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKÓW OSIEDLA LETNIE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

 

w dniu 11.07.2016r.(poniedziałek) o godz. 1700

w Gimnazjum nr 3 przy ul. Szkolnej 2 w Stargardzie.

 – sala gimnastyczna

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zebrania Grupy Członków Osiedla.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium Zebrania Grupy Członków Osiedla.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członków Osiedla.
 5. Wybór Komisji Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Wybory członków Rady Osiedla na 3-letnią kadencję w latach 2016– 2019.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Zebrania Grupy Członków Osiedla oraz przyjęcie wniosków.
 9. Zapoznanie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzonych wyborów do Rady Osiedla.
 10. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników wyborów do Rady Osiedla.
 11. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członków Osiedla.

 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie informuje:

 1. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Grupy Członków Osiedla mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zebrania, pod warunkiem wystąpienia z takim żądaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Grupy Członków Osiedla. W takim przypadku uzupełniony porządek obrad jest podawany do wiadomości członków Osiedla na 5 dni przed terminem Zebrania tej Grupy Członków Osiedla.
 2. W związku z wyborami do Rady Osiedla, członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów do ww. organu ustnie na Zebraniu Członków Osiedla w dniu 11.07.2016r. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

 

UWAGA!

 1. Zgodnie z § 45 ust. 5 Statutu Spółdzielni przebieg obrad Zebrania Grupy Członków będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
 2. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu jest okazanie dokumentu tożsamości.

 

Stargard, dnia 30.06.2016r.

 

Strona 1 z 6012345...102030...Ostatnia »