Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż systemu zasilania rezerwowego serwerowni wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 27 kWp dla budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Zachód A7 w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 18.10.2021 r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 18.10.2021 r. o godz. 1030.

Zarząd S.M.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty polegające na wykonaniu zadaszeń nad balkonami koszykowymi na ostatnich kondygnacjach w budynkach mieszkalnych A9, B3, B4 i B5 na Osiedlu Zachód w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 08.10.2021 r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 08.10.2021 r. o godz. 1030.

 

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę sufitów prześwitów w budynkach A9/d-e oraz B1/b-c, d-e, f-g, na Osiedlu Zachód w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 08.10.2021 r. do godz. 1200 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 08.10.2021 r. o godz. 1230.

 

Zarząd SM