Get Adobe Flash player
Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet - System Ada Net umożliwia po zalogowaniu sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Elektroniczny System Obsługi
Zadzwoń do nas całkowicie za darmo

Podłącz Słuchawki i mikrofon

Zaloguj się

uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

            Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Kluczewo Lotnisko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka drzew na terenie Osiedla Kluczewo – Lotnisko w Stargardzie.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 19.10.2016r. o godzinie 800 rozpocznie się odbiór robót remontowych gzymsu elewacji tylnej budynku mieszkalnego przy ul. Czeskiej 4.

W przypadku zastrzeżeń i uwag, co do jakości wykonanych robót prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek telefonicznie (tel. 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ulicy Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 19.10.2016r. do godziny 800 .

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że posiada wolne pomieszczenia oraz lokale użytkowe na dzialalność gospodarczą,
które mogą być przydzielone  na zasadzie umowy najmu:

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenu dla nieruchomości Reja 2 i Słowackiego 3 oraz remontu wjazdu do budynku przy ul. Dworcowej 16 w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje            ( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 13.10.2016r. do godz. 900 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 13.10.2016r. o godz. 1000.

Zarząd S.M.

 

Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »