Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony nawymianę podzielników kosztów c.o. Osiedle Kluczewo-Lotnisko w Stargardzie. SIWZ zostanie przesłany po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 512 252 103 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy wysłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa, Osiedle Zachód A7, 73-110 Stargard do dnia 17.08.2022r. o godz. 8°°. Otwarcie 18.08.2022r. o godz. 9°°.

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty polegające na usunięciu mikroorganizmów wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wieniawskiego 25 w Stargardzie.                  SIWZ można uzyskać w biurze Administracji Os. Chopina. Dodatkowe informacje pod              nr ( 91/573-17-07 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 28.07.2022r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert  28.07.2022r. o godz. 900.

Zarząd SM