Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl
Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont 1 szt. balkonu                       w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 6/58 w Stargardzie.

Zakres prac obejmuje: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczenia zsypowego usytuowanego na zewnątrz budynku mieszkalnego                                       przy ul. Szewskiej 10 w Stargardzie.

  Czytaj wszystko

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert pisemnych

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017r.

Czytaj wszystko

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego  prawa do lokalu mieszkalnego:

 

 

dwupokojowego położonego na parterze, o pow. użytkowej 48,81m2,w bud. przy ul. Cz. Witoszyńskiego 5/2, wartość wyceniona przez rzeczoznawcę 123.000 zł.

 

Warunkiem zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa na ww. lokal jest wpłata kwoty 123.000 zł.

 

Przetarg odbędzie się dnia 07.09.2017r. (czwartek) o godz. 1200 w świetlicy Administracji Os. Zachód A/7 w Stargardzie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 5.000 zł na konto SM nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 PKO BP O/Stargard najpóźniej w terminie do dnia 06.09.2017r.

 

Informujemy, że członkom oczekującym na przydział mieszkania wg kolejności rejestru umów przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. lokalu za cenę wywoławczą.

Zarząd