Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi wejściowych na nowe stalowe do budynków mieszkalnych B1/d, B12/h, B14/d,g na Osiedlu Zachód oraz drzwi wejściowych od zaplecza do lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 15/U/1 na Osiedlu Letnim w Stargardzie, w tym:

  Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę suchych pionów ppoż. na instalację hydrantową w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Zachód. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 00041814. Informacje (91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do dnia 04.08.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. pok. 110. Otwarcie ofert 04.08.2020 r. godz. 1000.

 

Zarząd SM

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na na wymianę wykładziny na nową ekologiczną wykładzinę elastyczną Tarkett TOPAZ na parterach klatek schodowych w budynku mieszkalnym A/21/a-h oraz na posadzkach w długich, niezabudowanych korytarzach (II,III,IV p.) w budynku mieszkalnym B4/c na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Czytaj wszystko

O G Ł O S Z E N I E

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac na modernizację instalacji gazowej w budynkach na Osiedlu Kopernika 8 w Stargardzie został wyłoniony Wykonawca robót.

W związku z powyższym od dnia 23.07.2020r. rozpoczynamy prace związane z wymianą poziomów i pionów gazowych w budynku na Osiedlu Kopernika 8 w Stargardzie, które najpierw będą polegały na wymianie poziomów w piwnicach i pionów na klatkach schodowych.

W mieszkaniach wymiana instalacji będzie wykonywana indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

W razie potrzeby zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie pracownikom pomieszczeń piwnicznych.

Administracja Osiedla Stare Miasto udziela wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowych prac pod numerem ( 91/834-55-92 lub 508-163-680.

 

WYKONAWCA PRAC:

DATERM Sp. z o.o.

65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 8

( 91/573-35-81, 502-911-338