Get Adobe Flash player

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim, Administracja Osiedla „Stare Miasto” zaprasza do złożenia oferty na: Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy: zmian naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r.

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dniem 01.01.2016r. zmieni się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z Uchwałą Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r.

Opłaty od lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej przy gospodarce odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie, naliczane będą od gospodarstwa domowego według kryterium:

  1. 20,00 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,
  2. 35,00 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkują dwie osoby,
  3. 40,00 zł, dla pozostałych lokali mieszkalnych.

Warunkiem naliczenia opłat wg powyższych kryteriów jest złożenie do Spółdzielni Mieszkaniowej stosownego oświadczenia w przypadkach:

  1. lokali mieszkalnych nie zamieszkałych,
  2. lokali mieszkalnych, gdzie występuje różnica między ilością osób zameldowanych do ilości osób faktycznie zamieszkałych.

W przypadku różnicy w stosunku ilości osób zameldowanych na pobyt stały lub na okres ponad dwóch miesięcy do ilości osób faktycznie zamieszkałych, do oświadczenia należy dołączyć dokumenty poświadczające fakt przebywania poza stałym miejscem zameldowania np. umowy o najem lokalu, umowy o pracę, oświadczenia i wszelkie inne zaświadczenia poświadczające miejsce pobytu.

 

Oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2015r. w biurze Administracji Osiedla lub w sekretariacie Zarządu Spółdzielni (pokój 110).

 

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej – www.spoldzielniastargard.pl., w Administracjach Osiedli oraz w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie Szczecińskim poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Specjalista ds. windykacji Czytaj dalej

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie Szczecińskim poszukuje do pracy:  

 

– na stanowisko Technik Osiedla

Czytaj dalej

Page 1 of 4112345...102030...Last »