Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Historia

W dniu 19 października 1959 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Założycielskie, na którym dziesięciu założycieli podpisało pierwszy statut, ustalono nazwę Spółdzielni – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w wyniku którego pierwszym Przewodniczącym Zarządu został Pan Jan Stępiński, który był jednym z inicjatorów powołania Spółdzielni.

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Szczecinie w dniu 28.12.1959 r. pod numerem RS-1479.

Swoją działalność Spółdzielnia rozpoczyna w 1960 r. przy stanie 20 członków i zatrudnieniu w ilości 1 etatu, planując na lata 1960-1962 budowę trzech budynków z 60 mieszkaniami (po 20 mieszkań w każdym budynku) i oddając do eksploatacji pierwszy budynek przy ul. Złotników 3 w dniu 30 listopada 1961 r.

Od tego czasu następuje przyspieszony rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, powstają nowe domy i całe osiedla mieszkaniowe, a stan ilościowy zasobów przedstawia się jak niżej:

  • rok 1961 – 39 mieszkań
  • rok 1965 – 203 mieszkań
  • rok 1970 – 1612 mieszkań
  • rok 1975 – 2260 mieszkań
  • rok 1980 – 4985 mieszkań
  • rok 1985 – 6010 mieszkań
  • rok 1988 – 7704 mieszkań

Do szczególnych wydarzeń można zaliczyć Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w 1968 r., w wyniku którego w dniu 15.12.1968 r. nastąpiło połączenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Stargardzie Szczecińskim z Powiatową Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Stargardzie Szczecińskim.

Po połączeniu Spółdzielnia pozostała przy nazwie Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Stargardzie Szczecińskim. Sąd Powiatowy w Szczecinie wydał w dniu 30.01.1969 r. postanowienie w sprawie wpisania połączenia się Spółdzielni i zmiany statutu. (syg. akt. s.4/69 RS 1547).