Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zasoby

Osiedle Kluczewo-Lotnisko
Powierzchnia mieszkań 24 529,84 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 139,90 m2
Powierzchnia garaży 45,90 m2
Ilość mieszkań 528
Ilość budynków 16

Osiedle Letnie
Powierzchnia mieszkań 34 648,43 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 1 899,41 m2
Ilość mieszkań 602
Ilość budynków 19

 

Osiedle Pyrzyckie
Powierzchnia mieszkań 56 246,52 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 1 112,51 m2
Powierzchnia garaży 51,10 m2
Ilość mieszkań 946
Ilość budynków 26

Osiedle Chopina
Powierzchnia zasobów 65 189,69 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 3120,65 m2
Ilość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych- 24
Ilość budynków techniczno-usługowych i garażowych- 4
Ilość mieszkań: 1111

Osiedle Stare Miasto
Powierzchnia zasobów 146 345,04 m2
Ilość budynków 73 budynki oraz 1 Wspólnota Mieszkaniowa
Ilość mieszkań 3027
Powierzchnia lokali użytkowych 4 161,09 m2
Powierzchnia garaży 1 386,27 m2

Osiedle Zachód
Powierzchnia mieszkań 138 821,67 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 3 276,40 m2
Powierzchnia garaży 985,02 m2
Ilość mieszkań 2 710
Ilość budynków 18