Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Regulaminy

Wykaz Regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej
Lp.
Regulaminy Organów Spółdzielni
1. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
2. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
3. Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej
4. Regulamin Zebrania Grupy Członków Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej
6. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
5. Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej
6. Regulamin Komisji Członkowsko – Mieszkaniowej Rady Nadzorczej
Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni
9. Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej
10. Regulamin kosztów inwestycji, zasad ustalania i wnoszenia wkładów oraz rozliczeń finansowych z tego tytułu z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej
11. Regulamin organizowania przetargów i postępowania przetargowego w sprawach wyboru ofert na wykonawstwo robót budowlanych i innych usług oraz wyboru ofert składanych Spółdzielni Mieszkaniowej
12. Regulamin organizowania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych
13. Regulamin postępowania przy udostępnianiu członkom Spółdzielni dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej
14. Regulamin zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności Spółdzielni Mieszkaniowej
15. Regulamin przydziału, zamiany i najmu mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej
16. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej
17. Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej
18. Regulamin w sprawie nadawania lub utraty członkostwa Spółdzielni Mieszkaniowej
19. Regulamin zasad przejmowania przez Spółdzielnię praw do lokali spółdzielczych, zbywania tych praw oraz zasad rozliczania należności z tytułu wniesionych wkładów lub kaucji