Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Rada Nadzorcza

Skład Członków Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie (2019-2022)

 

Lp. NAZWISKO i IMIĘ

FUNKCJA

1 Andrzej Romanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2 Grzegorz Wiącek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3 Henryka Tarnowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

4 Zdzisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej

5 Beata Buława

Członek Rady Nadzorczej

6

Członek Rady Nadzorczej

7 Bożenna Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

8 Iwona Karpińska

Członek Rady Nadzorczej

9 Jerzy Kostkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

10 Agnieszka Kuźma

Członek Rady Nadzorczej

11 Dorota Polasz

Członek Rady Nadzorczej

12 Krystyna Robaszko

Członek Rady Nadzorczej

13 Dorota Sieroń

Członek Rady Nadzorczej

14 Grzegorz Sypniewski

Członek Rady Nadzorczej

Komisje pracujące przy RN

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

FUNKCJA

Kuźma Agnieszka Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Polasz Dorota Sekretarz
Buława Beata Członek
Karpińska Iwona Członek

Komisja Rewizyjna

NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Kostkiewicz Jerzy Przewodniczący
Borkowski Zdzisław Z-ca Przewodniczącego
Kaczmarczyk Bożenna Sekretarz
Romanowski Andrzej Członek
Tarnowska Henryka Członek

Komisja GZM

NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Wiącek Grzegorz Przewodniczący
Sieroń Dorota Z-ca Przewodniczącego
Robaszko Krystyna Sekretarz
Sypniewski Grzegorz Członek