Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Rada Nadzorcza

Skład Członków Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie (2023-2026)

 

Lp. NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
1 Romanowski Andrzej Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Wiącek Grzegorz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Tarnowska Henryka Sekretarz Rady Nadzorczej
4 Siwy Radosław Członek Rady Nadzorczej
5 Buława Beata Członek Rady Nadzorczej
6 Jelonek Wiesława Członek Rady Nadzorczej
7 Karpińska Iwona Członek Rady Nadzorczej
8 Kempski Krzysztof Członek Rady Nadzorczej
9 Kostkiewicz Jerzy Członek Rady Nadzorczej
10 Kuźma Agnieszka Członek Rady Nadzorczej
11 Robaszko Krystyna Członek Rady Nadzorczej
12 Sieroń Dorota Członek Rady Nadzorczej
13 Sypniewski Grzegorz Członek Rady Nadzorczej
14 Żarnowska Katarzyna Członek Rady Nadzorczej

Komisje pracujące przy RN

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Kuźma Agnieszka Przewodniczący
Karpińska Iwona Z-ca Przewodniczącego
Sieroń Dorota Sekretarz
Buława Beata Członek
Żarnowska Katarzyna Członek

Komisja Rewizyjna

  NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Kostkiewicz Jerzy Przewodniczący
Tarnowska Henryka Z-ca Przewodniczącego
Jelonek Wiesława Sekretarz
Romanowski Andrzej Członek
Członek

Komisja GZM

  NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Wiącek Grzegorz Przewodniczący
Kempski Krzysztof Z-ca Przewodniczącego
Robaszko Krystyna Sekretarz
Sypniewski Grzegorz Członek