Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Rada Nadzorcza

 

Skład Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stargardzie

  NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Lisiak Jacek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dobrowolski Andrzej Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Chłopińska Ewelina Sekretarz Rady Nadzorczej
Fordoński Tadeusz Członek Rady Nadzorczej
Kaczmarczyk Bożenna Członek Rady Nadzorczej
Kopka Janina
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Mierzyński Jan Członek Rady Nadzorczej
Nagowska Katarzyna  Członek Rady Nadzorczej
Nawrolska Janina Członek Rady Nadzorczej
Polasz Dorota Członek Rady Nadzorczej
Rudnicki Bartosz Członek Rady Nadzorczej
Sołtyszewski Jan Członek Rady Nadzorczej
  Członek Rady Nadzorczej

Komisje pracujące przy RN

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Kopka Janina Przewodniczący
Nagowska Katarzyna z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Lisiak Jacek  Członek

Komisja Rewizyjna

  NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Nawrolska Janina Przewodniczący
Sołtyszewski Jan
z-ca Przewodniczącego
Polasz Dorota Sekretarz
   Członek
Fordoński Tadeusz Członek

Komisja GZM

NAZWISKO i IMIĘ FUNKCJA
Mierzyński Jan Przewodniczący
Rudnicki Bartosz z-ca Przewodniczącego
Kaczmarczyk Bożenna
Sekretarz
Chłopińska Ewelina Członek
 Dobrowolski Andrzej Członek