Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Osiedla Zachód (Zadanie I) i Osiedla Stare Miasto (Zadanie II) w Stargardzie. SIWZ można nabyć w budynku Zarządu SM, Osiedle Zachód A/7, pokój 203. Dodatkowe informacje pod nr tel. 512-252-103 lub na stronie internetowej www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7, 73-110 Stargard do dnia 26.06.2024r. godz. 830. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2024r. o godz. 900.

Zarząd SM.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynków A9/a-c oraz B14/e-f na Osiedlu Zachód w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83. Oferty należy składać do 21.06.2024 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 21.06.2024 r. o godz. 1000.

 

 

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na usunięcie mikroorganizmów z elewacji ścian szczytowych północnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Strażniczej 2 i 5 w Stargardzie. Czytaj wszystko