Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na Osiedlu Kopernika  4
w Stargardzie.
SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu
100 zł na rachunek 75102048670000170200041814. Dodatkowe informacje ( 91/834-55-92
lub www.spoldzielniastargard.pl Oferty należy składać do 26.04.2021r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 26.04.2021r. godz. 900

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę poziomów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 6 klatka A-B w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego (525,90 m2)  granulatem wełny skalnej PAROC BLT 9 metodą wdmuchiwania warstwą o średniej grubości 25 cm w budynku mieszkalnym przy                          ul. Grodzkiej 8 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont zestawów hydroforowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych B14 i B16 na Osiedlu Zachód oraz w budynkach przy ul. Szewskiej 3, 4, 8, 10 i ul. Sienkiewicza 6 na Osiedlu Stare Miasto w Stargardzie, w tym: Czytaj wszystko