Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont schodów wejściowych wraz z robotami towarzyszącymi do budynku przy ul. Rogalskiego 7                        w Stargardzie.

  Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie budynku administracji, remoncie balkonów i loggii, remoncie dachów oraz malowaniu klatek schodowych
w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Chopina, Pyrzyckie, Letnie, Zachód, Stare Miasto i Kluczewo-Lotnisko w Stargardzie
SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto lub www.spoldzielniastargard.pl. Dodatkowe informacje pod nr (  91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 30.12.2022r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 02.01.2023r. o godz. 1000.

Zarząd S.M.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie okien i drzwi w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlach: Kluczewo – Lotnisko, Pyrzyckie, Chopina, Stare Miasto, Zachód i Letnie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji                Os. Kluczewo – Lotnisko. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-33-58 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 12.12.2022 r. do godz. 1200 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 12.12.2022 r. o godz. 1300.

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji dźwigów w budynkach mieszkalnych na Osiedlach Zachód, Letnie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 09.12.2022 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 09.12.2022 r. o godz. 1000.

 

Zarząd SM