Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji dźwigów w budynkach mieszkalnych na Osiedlach Zachód, Letnie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ dostępny w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83. Oferty należy składać do 04.03.2024 r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 04.03.2024 r. o godz. 1030.

 

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane  polegające na przebudowie poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 25 klatka A-E w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 4 szt. słupków drogowych elastycznych na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Złotników 5 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie klatki schodowej, dociepleniu budynków mieszkalnych, remoncie balkonów i loggii, remoncie dachów oraz malowaniu klatek schodowych w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Stare Miasto, Chopina, Pyrzyckie, Kluczewo-Lotnisko, Zachód i Letnie w Stargardzie.
SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto. Dodatkowe informacje
pod nr ( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 29.12.2023r. do godz. 1000 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 03.01.2024r. o godz. 1000.

Zarząd S.M.