Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac na modernizację instalacji gazowej w budynkach na Osiedlu Kopernika 8 w Stargardzie został wyłoniony Wykonawca robót.

W związku z powyższym od dnia 23.07.2020r. rozpoczynamy prace związane z wymianą poziomów i pionów gazowych w budynku na Osiedlu Kopernika 8 w Stargardzie, które najpierw będą polegały na wymianie poziomów w piwnicach i pionów na klatkach schodowych.

W mieszkaniach wymiana instalacji będzie wykonywana indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

W razie potrzeby zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie pracownikom pomieszczeń piwnicznych.

Administracja Osiedla Stare Miasto udziela wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowych prac pod numerem ( 91/834-55-92 lub 508-163-680.

 

WYKONAWCA PRAC:

DATERM Sp. z o.o.

65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 8

( 91/573-35-81, 502-911-338

 

O G Ł O S Z E N I E

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac na modernizację instalacji gazowej w budynkach na Osiedlu Kopernika 6 w Stargardzie został wyłoniony Wykonawca robót.

W związku z powyższym od dnia 20.07.2020r. rozpoczynamy prace związane z wymianą poziomów i pionów gazowych w budynku na Osiedlu Kopernika 6 w Stargardzie, które najpierw będą polegały na wymianie poziomów w piwnicach i pionów na klatkach schodowych.

W mieszkaniach wymiana instalacji będzie wykonywana indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

W razie potrzeby zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie pracownikom pomieszczeń piwnicznych.

Administracja Osiedla Stare Miasto udziela wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowych prac pod numerem ( 91/834-55-92 lub 508-163-680.

 

WYKONAWCA PRAC:

DATERM Sp. z o.o.

65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 8

( 91/537-35-81, 502-911-338