Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Ogłoszenia

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z powodów technicznych występują przerwy

w dostępie do systemu ADA Net.

Ogłoszenie

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 11.09.2018r. o godz. 1000 rozpocznie się odbiór robót remontowych posadzki loggii w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 25 kl. C/2,4,6,10 i D/1,3,5 wraz z  naprawą i malowaniem obustronnych betonowych płyt osłonowych balustrad loggii kl. C/2,4,6,8,10 i D/1,3,5,7,9.

 

W przypadku zastrzeżeń i uwag, co do jakości wykonanych robót prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek telefonicznie (( 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ul. Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 11.09.2018r. do godziny 1000.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Administracja Osiedla Chopina informuje, że w dniu 21.08.2018r. o godz. 900 rozpocznie się odbiór robót remont posadzki loggii w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 29 kl. E/2,4,6,8,10.  

 

W przypadku zastrzeżeń i uwag, co do jakości wykonanych robót prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek telefonicznie ( 91/ 573-17-07) lub osobiście w biurze Administracji Osiedla przy ul. Wieniawskiego 32 w terminie do dnia 21.08.2018r. do godziny 800.