Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje, że przystępuje do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac na modernizację instalacji gazowej w budynkach na Osiedlu Kopernika 6 i 8 w Stargardzie. Czytaj wszystko

 Szanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, mając na względzie szczególnie osoby starsze nie zawsze korzystające z internetu, a tym samym z korespondencji mailowej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zamontował

w drzwiach wejściowych do budynku Zarządu na Os. Zachód A/7 skrzynkę podawczą na korespondencję dla członków Spółdzielni.

 

   Ze skrzynki podawczej można korzystać  podczas obecnie trwającej epidemii koronawirusa, gdy Spółdzielnia jest niedostępna do osobistego kontaktu, jak również po godzinach pracy oraz w weekendy, ponieważ jest otwarta dla mieszkańców przez całą dobę.

Jednocześnie informujemy, że ze skrzynki podawczej będzie można korzystać również po ustaniu epidemii. Będzie ona dużym ułatwieniem dla osób mających problem z poruszaniem się, bowiem pozwala dostarczyć korespondencję w trakcie godzin pracy Spółdzielni bez konieczności wchodzenia po schodach. Korespondencja pozostawiona w ten sposób zostanie odebrana przez uprawnionego pracownika w następnym dniu roboczym.

                                                                  Zarząd Spółdzielni