Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Praca

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Technik Osiedla

  Czytaj wszystko

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Technik Osiedla Czytaj wszystko

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Technik Osiedla

Kandydat winien spełniać następujące kryteria:

  1. Wykształcenie minimum średnie budowlane, preferowane wyższe.
  2. Doświadczenie i staż pracy w budownictwie mile widziane.
  3. Biegła obsługa komputera, programu Microsoft Office, znajomość kosztorysowania w programie np. NORMA mile widziana.
  4. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
  5. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  6. Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność i zaangażowanie.

Zainteresowane osoby powinny przedłożyć następujące dokumenty:

  1. C.V.
  2. List motywacyjny.

Oferty prosimy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Zachód A/7, 73-110 Stargard, pok. 110, I piętro z dopiskiem „Konkurs na Technika Osiedla”

w terminie do dnia 30.04.2021r.

 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV (w zakresie wykraczającym ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy) przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z RODO. Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny iod@spoldzielniastargard.pl Potwierdzam jednocześnie, że Administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. Kontakt z Inspektorem ochrony danych po przez  e-mail: iod@spoldzielniastargard.pl Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom lub operatorom pocztowym. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia  procesu rekrutacji. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

                                                                                                      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Stargardzie poszukuje do pracy:   – na stanowisko Technik Osiedla   Czytaj wszystko