Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA CZŁONKÓW OSIEDLA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie działając na podst. § 37 ust. 2 lit. l Statutu Spółdzielni,  oraz Uchwały Nr 45/2019 Zarządu Spółdzielni z dnia 01.08.2019r. w sprawie zwołania Zebrania Członków Osiedla „Letnie” Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie

 z w o ł u j e

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKÓW OSIEDLA LETNIE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE

w dniu 28.08.2019r.(środa) o godz. 1700

w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17 w Stargardzie.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Członków Osiedla.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybory członków Rady Osiedla na 3-letnią kadencję w latach 2019– 2022.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 9. Zapoznanie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzonych wyborów do Rady Osiedla – ogłoszenie wyników.
 10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie informuje:

 1. W związku z wyborami do Rady Osiedla, członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów do ww. organu ustnie na Zebraniu Członków Osiedla w dniu 28.08.2019r. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

UWAGA!

 1. Zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Spółdzielni przebieg obrad Zebrania Członków będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
 2. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu jest okazanie dokumentu tożsamości.

Zaproszenie do złożenia oferty

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu rozbudowy i zagospodarowania placu zabaw przy budynku zlokalizowanym przy ul. Żeromskiego 6 – działka o nr geodezyjnym 708 obręb 6. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

2019.07.11_formularz ofertowy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na wydzielenie przedsionka-wiatrołapu z części korytarza klatki schodowej                       w budynkach przy ul. Strażniczej 1, 2, 3, 4, 5 oraz Krzywoustego 3, 5 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na naprawę schodów wewnętrznych wraz z wymianą fragmentu poziomej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy  w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 11 E w Stargardzie. Czytaj wszystko