Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Aktualności

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie informuje,  że prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 05.02.2018r. został zatwierdzony Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, uchwalony uchwałą nr 7/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2017r.

W/w aktualny Statut Spółdzielni jest dostępny na stronie www.spoldzielniastargard.pl  w zakładce dokumenty spółdzielni znajdującej się w lewym górnym rogu strony internetowej.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na montaż kominków wentylacyjnych i wybicie 4 szt. otworów wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu                  w budynku mieszkalnym przy ul. Kwiatowej 3 w Stargardzie.

  Czytaj wszystko

OGŁOSZENIE!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 10.04.2017 R. – PONIEDZIAŁEK – O GODZINIE 1300

ODBĘDZIE SIĘ ODBIÓR ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU CHODNIKA PRZY BUDYNKU NA UL. PORTOWEJ 1-2                     W STARGARDZIE.

W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ I UWAG, CO DO JAKOŚCI ROBÓT PROSIMY O ZGŁASZANIE EWENTUALNYCH USTEREK W BIURZE ADMINISTRACJI OSIEDLA STARE MIASTO KLASZTORNA 2, BĄDŹ TELEFONICZNIE 91-834-55-92; 508 163 680 W TERMINIE                                  DO 10.04.2017 R. DO GODZINY 1200.