Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika



 
uniqa

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia części wspólnych budynków zlokalizowanych na Osiedlach Zachód i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75102048670000170200041814.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl

Oferty należy składać do 14.03.2019r. do godz. 900 w sekretariacie SM.

Otwarcie ofert 14.03.2019r. godz. 1000

Informacja_nowa taryfa dla PEC

Informacja_taryfa z.w. i ścieki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: Czytaj wszystko