Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka i wycinka drzew na Osiedlu Stare Miasto i Osiedlu Chopina w rozbiciu na zadania:

Zadanie I –Osiedle  Stare Miasto

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka i wycinka drzew na Osiedlu                    Stare Miasto

Zadanie II –Osiedle Chopina

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka  drzew na Osiedlu Chopina.

 

SIWZ dostępny w biurze Administracji Os. Stare Miasto lub www.spoldzielniastargard.pl. Dodatkowe informacje pod nr  tel. 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl

Oferty należy składać do dnia 30.11.2023r. do godz. 930 w sekretariacie SM. pok. 110  

Otwarcie ofert: 30.11.2023r. o godz. 1000