Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i parkingach na terenach nieruchomości na Osiedlu Zachód i Letnie oraz B4 – parking wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z oznakowaniem (pomalowaniem) miejsc postojowych: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 4 szt. kominów na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi w budynku B6 – 12 szt. oraz zadaszenie loggii na XI kondygnacji w budynku B16 – 2 szt. na Osiedlu Zachód w Stargardzie w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

  Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Kluczewo – Lotnisko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej, przycinki oraz wycinki drzew wraz z nasadzeniem zastępczym w zasobach Osiedla Kluczewo – Lotnisko oraz Osiedla Pyrzyckie w Stargardzie.

  Czytaj wszystko