Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 2-ch balustrad – poręczy stalowych przy zejściu              z podestu znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 C w Stargardzie.

Czytaj wszystko

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych w zasobach spółdzielczych położonych           w rejonie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową na Osiedlu. Pyrzyckim                    w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę 3 szt. centralek domofonowych oraz 45 szt. unifonów w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 28 w Stargardzie.

Przewidywany zakres robót obejmuje: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie wymiany palników gazowych w 4 kotłowniach na Os. Kluczewo- Lotnisko w Stargardzie oraz przebudowę instalacji przygotowania c.o. i c.w.u. dla budynków zasilanych z kotłowni przy ul. Rogalskiego 1-3-5 w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Kluczewo-Lotnisko, po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-33-58 lub www.spoldzielniastargard.pl Oferty należy składać do 18.10.2018r. do godz. 1100 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 18.10.2018 r. godz. 1130

Zarząd SM