Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Chopina zaprasza do złożenia oferty na:

Utwardzenie terenu wraz z montażem stojaka rowerowego trzy stanowiskowego przy ul. Nowakowskiego 4 / kl. E w Stargardzie”

Przewidywany zakres robót obejmuje: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi w budynku B6 – 12 szt. oraz zadaszenie loggii na XI kondygnacji w budynku B16 – 2 szt. na Osiedlu Zachód w Stargardzie w systemie „zaprojektuj i wykonaj”. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie                           oznakowania miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Stargardzie. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji instalacji c.o. wraz z projektem regulacji instalacji, montażem termozaworów na grzejnikach w łazienkach oraz wymianą zaworów podpionowych równoważących w budynku mieszkalnym A2 c-d na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Czytaj wszystko