Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na usunięcie mikroorganizmów z elewacji budynków mieszkalnych B3,B4 oraz B8 na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na wymianę dwóch pomp CR-3-8/0,75kW w hydroforni budynku
przy ul. Struga 9-11 w Stargardzie.
Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe w zakresie regeneracji instalacji c.u.w. i cyrkulacji                  na Osiedlu Stare Miasto, w budynku Szewska 6 oraz pionów kanalizacyjnych w budynkach              na Osiedlu Zachód A/2/a-h, A21/a-h, B1/a-h, B3/a-ł, B5/a-e, B6/a-ł, B9-13, B14/a-h, B19/a-ł, B26-27 w Stargardzie: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku
przy ul. Piłsudskiego 89 w Stargardzie wraz z określeniem zakresu robót i pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

 

  Czytaj wszystko