Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla „Chopina” zaprasza do złożenia oferty na montaż 4-ch słupków drogowych elastycznych blokujących wjazd na trawnik przy ul. Wieniawskiego 29 w Stargardzie.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie), które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Termin realizacji robót: 31.03.2019r. Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę suchych pionów ppoż. na instalację hydrantową w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Zachód. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód  po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 00041814. Informacje (91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 1130                                          w sekretariacie SM. pok. 110. Otwarcie ofert 31.01.2019 r. godz. 1200.                                                                                                                                                                                               

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji dźwigów osobowych

w budynkach na Osiedlu Zachód, Letnie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 00041814. Informacje (91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do dnia 31.01.2019r. do godz. 930  w sekretariacie SM. pok. 110. Otwarcie ofert 31.01.201r. godz. 1000.                                                                                                                                 Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka drzew  na Osiedlu Stare Miasto i Osiedlu Chopina w rozbiciu na zadania:

Zadanie I –Osiedle  Stare Miasto

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka drzew na Osiedlu  Stare Miasto

Zadanie II –Osiedle Chopina

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka drzew na Osiedlu Chopina.

 

SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu 100 zł    na rachunek 75102048670000170200041814. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 91/834-55-92  lub www.spoldzielniastargard.pl.

Oferty należy składać do 29.01.2019r. do godz. 0930 w sekretariacie SM.

Otwarcie ofert 29.01.2019r. godz. 1000