Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Eksmisje

EKSMISJE – zaległości w opłatach

 

I. Spółdzielnia w okresie od września 2011r. – kwietnia 2012 r. przekazała do komornika

sądowego 15 wyroków w celu przeprowadzenia eksmisji.

 

1) Wniesiono do komornika sądowego trzynaście opłat w celu przeprowadzenia eksmisji.

 

2)   Na skutek działań komornika sądowego w okresie od kwietnia 2012 r. – maja 2012 r.

dwóch dłużników uregulowało zaległości wobec Spółdzielni w kwocie 41 896,88 zł.

W związku z powyższym Spółdzielnia wycofała wnioski o eksmisję od komornika

sądowego.

 

3)  W okresie od października 2011 r. – maja 2012 r. dokonano sześć eksmisji

z tego:

– w 2011 r. na skutek działań wykonano dwie eksmisje  zadłużeniem w kwocie 50 140,20 zł.

 

Ww. zaległości zostały rozliczone po sprzedaży w drodze przetargu mieszkań i

Spółdzielnia odzyskała ciążące na nich zaległości.

 

– w 2012 r. na skutek działań windykacyjnych i komorniczych wykonano cztery eksmisje

z zadłużeniem w kwocie 124.033,81 zł.

 

Ww. zaległości zostaną rozliczone po sprzedaży w drodze przetargu mieszkań.

Spółdzielnia odzyska zaległości ciążące na tych lokalach.

 

II. W okresie od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. trzech dłużników posiadających

wyroki na eksmisję spłaciło kwotę zaległości 40.233,38 zł.

III. W 2012 r. w wyniku działań windykacyjnych jeden dłużnik posiadający wyrok

na eksmisję zdał  dobrowolnie mieszkanie do Spółdzielni.

Zaległość w kwocie 9 775,69 zł zostanie rozliczona po sprzedaży w drodze przetargu

mieszkania.

Spółdzielnia odzyska ciążące na mieszkaniu zaległości.

 

IV.  Skierowano do sądu osiem pozwów w celu uzyskania wyroku na eksmisję,

z tego:

w 2011 r. – za opłaty eksploatacyjne pięcioro dłużników.

– w 2012 r. – za opłatę eksploatacyjną jeden dłużnik.

–  za kredyt jeden dłużnik.

W wyniku działań windykacyjnych dłużnik dokonał spłaty zaległości w kwocie

9518,67 zł.   

Pozew o eksmisję został wycofany z sądu.

– o wydanie mieszkania po zmarłym członku Spółdzielni jedna osoba.

 

Powyższe  kwoty zostaną zaktualizowane o odsetki na dzień spłaty.

 

 

 

V. Załączone zdjęcia przedstawiają stan techniczny mieszkań po  

     przeprowadzonych eksmisjach:

 

  1. zdjęcia lokalu  po eksmisji  przy ul. Limanowskiego  28
  2. zdjęcia lokalu  po  eksmisji  przy ul. Kazimierza Wielkiego   15

sporządził: Danuta Walczak

Aneta Szabat