Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka i wycinka drzew na Osiedlu Stare Miasto i Osiedlu Chopina w rozbiciu na zadania:

Zadanie I –Osiedle  Stare Miasto

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka i wycinka drzew na Osiedlu Stare Miasto

Zadanie II –Osiedle Chopina

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej: przycinka i wycinka drzew na Osiedlu Chopina.

SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75102048670000170200041814. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 91/834-55-92  lub www.spoldzielniastargard.pl.

Oferty należy składać do 23.11.2021r. do godz. 0930 w sekretariacie SM.

Otwarcie ofert 23.11.2021r. godz. 1000