Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Pyrzyckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej, przycinki
oraz wycinki drzew wraz z nasadzeniem zastępczym
w zasobach Osiedla Pyrzyckie
oraz Osiedla Kluczewo- Lotnisko w Stargardzie.

 

Zakres prac:

I ETAP

Zadanie I

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/44, obr. 19 przy budynku Lechonia 3, ilość jedna sztuka z gatunku klon zwyczajny.
 2. Przycięcie pielęgnacyjne drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/48, obr. 19 przy budynku Lechonia 7, ilość trzy sztuki z gatunku sumak octowiec,
  2 sztuki z gatunku lipa.
 3. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/162, obr. 19 przy budynku Armii Krajowej 9, ilość jedna sztuka z gatunku wiśnia.
 4. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/37, obr. 19 przy budynku Armii Krajowej 11, ilość jedna sztuka z gatunku morwa.
 5. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 90/2, obr. 19 przy budynku Wierzyńskiego 3, ilość jedna sztuka z gatunku sumak octowiec.

Osiedle Kluczewo-Lotnisko:

 1. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/6, obr. 23 przy budynku Tańskiego 7-15, ilość jedna sztuka z gatunku śliwa.
 2. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/2, obr. 23 przy budynku Skrżyskiego 13-15, ilość dwie sztuki z gatunku klon zwyczajny.
 3. Przycięcie pielęgnacyjne drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/6, obr. 23 przy budynku Tańskiego 7-15, ilość pięć sztuk z gatunku klon zwyczajny,
 4. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/4, obr. 23 przy budynku Rogalskiego 1-3-5, ilość jedna sztuka z gatunku buk, 2 sztuki gatunku brzoza.
 5. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/5, obr. 23 przy budynku Drzewieckiego 2-4-6, ilość trzy sztuki z gatunku klon zwyczajny.

Zadanie II

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TK.II.6131.11.2021.2
  z dnia 08.03.2021 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku sumak octowiec o obwodzie pni mierzonych na wysokosci 130cm, wynoszących kolejno 42 cm, 44 cm,, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/154, obr.19 przy ul. Lechonia 7.
 2. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia minimum 12 cm
  na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/154,
  obr. 19 przy ul. Lechonia 7.

Zadanie III

Osiedle Kluczewo-Lotnisko:

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TK.II.6131.200.2020.2 z dnia 14.01.2021r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku lipa szerokolisna o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130cm, wynoszącym 195 cm., rosnącym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 105, obr. 23
  przy ul. Drzewieckiego 3.
 2. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie trzech drzew z gatunku klon kulisty czerwony odmiana Purple Globe o obwodzie pnia minimum 14 cm na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 105, obr. 23 przy ul. Drzewieckiego 3.

Zadanie IV

Osiedle Kluczewo-Lotnisko:

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TK.II.6131.116.2021.2 z dnia 08.10.2021r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku robina akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130cm, wynoszącym 135 cm., rosnącym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/5,
  23 przy ul. Drzewieckiego .

 

II ETAP

 

Zadanie I

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/36, obr. 19 przy budynku Lechonia 2, ilość jedna sztuka z gatunku buk pospolity.
 2. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/54, obr. 23 przy budynku Pileckiego 3, ilość jedna sztuka z gatunku

Zadanie II

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TK.II.6131.86.2021.2 z dnia 01.09.2021 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku świerk o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130cm, wynoszącym 47 cm., rosnącym
  na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/175,
  obr.19  przy ul. Powstańców Warszawy 6.
 2. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie jednego drzewa z gatunku głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia minimum 12 cm
  na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/175,
  obr. 19 przy ul. Powstańców Warszawy 6.

Zadanie III

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TK.II.6131.86.2021.2 z dnia 01.09.2021r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130cm, wynoszącym 56 cm., rosnącym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/49,
  19 przy ul. Wierzyńskiego 6.
 2. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie jednego drzewa z gatunku głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia minimum 12 cm
  na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/49,
  19 przy ul. WIerzyńskiego 6.

Zadanie IV

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Wycinka jednego krzewu: z gatunku bez lilak zajmującego powierzchnię 16m2 rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/36, obr. 19
  przy ul. Lechonia 2.

Zadanie V

Osiedle Pyrzyckie:

 1. Wycinka winobluszczu rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/57, obr. 19 przy ul. Powstańców Warszawy 4.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Na czas wykonywanych robót należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac.
 2. Po wykonywanych zabiegach należy uporządkować teren – transport odpadów roślinnych
  z terenu osiedli: dojazd do materiału odpadowego, załadunek, przewóz materiału na miejsce składowania poza teren osiedla, wyładunek.
 1. Prace związane z nasadzeniem zastępczym należy wykonać w terminie do dnia 15.03.2022r.
 2. Prace związane z wycinką oraz przycinką drzew należy wykonać:

I ETAP  do dnia 31.12.2021r

II ETAP do dnia 31.03.2021r..

 1. Materiały roślinne do obsadzenia muszą odpowiadać wymogom środowiska naturalnego i spełniać wymagania jakościowe. Wszystkie części drzew muszą być wolne od szkodników
  i patogenów oraz pozbawione ran.
 2. Wykonawca obejmie gwarancją jakości przedmiot umowy na okres dwóch lat licząc od daty odbioru końcowego robót. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
  oraz kradzieży. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uschniętych i chorych drzew
  w okresie udzielonej gwarancji po przyjęciu zgłoszenia od Administracji Osiedla.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Dopuszcza się oddzielne fakturowanie na każde Osiedle.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto – osobno na poszczególne zadania i nieruchomości.
 2. Termin wykonania robót.
 3. Pełną nazwę oferenta oraz NIP, REGON, telefon, adres e-mail.
 4. Termin płatności faktur po protokolarnym odbiorze etapów robót odrębnie na każde
 5. Zaświadczenia posiadanych uprawnień do wykonywania prac pielęgnacyjno-urządzeniowych
  w zasobach zieleni komponowanej.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 • gwarancję na wykonane prace dotyczące nasadzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4c,
73-110 Stargard, ( (91) 834-50-64

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Marta Rębisz, Agnieszka Wojciechowska.

Ofertę można przesłać na adres: marta.rebisz@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla w terminie do dnia 08.11.2021r. do godziny 1500.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego                    w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rostrzygnięcie wyboru ofert nastapi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisii Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert
bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.