Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika



 
uniqa






“SCAND-HOUSE”



Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych, remontu balkonów
i loggii, remontu dachów wysokich, wymiany termozaworów w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Zachód, Pyrzyckie, Kluczewo-Lotnisko, Stare Miasto
i Chopina w Stargardzie.
SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr ( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 14.01.2020r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 14.01.2020r. o godz. 900.

Zarząd S.M.