Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Pyrzyckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koszenia terenów zielonych przy nieruchomości Powstańców Warszawy 3 na terenie Osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

 

Zakres prac:

 

  • Koszenie terenów zielonych na działkach: nr 310/3, nr 99 o łącznej powierzchni 13 466,00 m²,
  • Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,
  • Uprzątnięcie odpadów po wykonanych czynnościach pielęgnacyjnych.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4/C, 73-110 Stargard, ( 91/834-50-64.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Marta Stańczyk, Agnieszka Wojciechowska.

 

Oferta winna zawierać:

  1. Wartość zamówienia netto i brutto.
  2. Termin wykonania robót.
  3. Pełną nazwę oferenta oraz NIP, REGON, telefon, adres e-mail.
  4. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
  5. Oświadczenie oferenta, że:
  • przeprowadził wizję lokalną w terenie,
  • jest lub nie jest płatnikiem VAT.

 

 

Ofertę należy złożyć w biurze Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4/C,
73-110 Stargard lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pyrzyckie@spoldzielniastargard.pl do dnia 04.10.2019 roku do godz. 13:00.

 

 

W załączeniu:Formularz ofertowy