Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie na zasadzie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego:

 

 

dwupokojowe położonego na II piętrze, o pow. użytkowej 48,60 m2,w bud. przy ul. A. Struga 11/8, wartość wyceniona przez rzeczoznawcę    173.400  zł.

Warunkiem zawarcia umowy  odrębnej własności ww. lokalu jest wpłata kwoty  173.400 zł.

Przetarg odbędzie się dnia   05.06.2019 r.  (  środa  ) o godz. 1100 w świetlicy Administracji Os. Zachód A/7 w  Stargardzie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 5.000 zł na konto SM nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 PKO BP O/Stargard najpóźniej w terminie do dnia 03.06.2019 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pok. 215 lub pod nr tel. 512-252-084.

Zarząd