Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych w zasobach spółdzielczych położonych           w rejonie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową na Osiedlu. Pyrzyckim                    w Stargardzie.

SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedle Pyrzyckie o po wpłaceniu 100zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (91) 834 50 64 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 13.11.2018r. do godz. 900 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert nastąpi 13.11.2018r. o godz. 930