Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Na Sprzedaż

przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego :

  Czytaj wszystko

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego  prawa do lokalu mieszkalnego:

 

 

dwupokojowego położonego na parterze, o pow. użytkowej 48,81m2,w bud. przy ul. Cz. Witoszyńskiego 5/2, wartość wyceniona przez rzeczoznawcę 123.000 zł.

 

Warunkiem zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa na ww. lokal jest wpłata kwoty 123.000 zł.

 

Przetarg odbędzie się dnia 07.09.2017r. (czwartek) o godz. 1200 w świetlicy Administracji Os. Zachód A/7 w Stargardzie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 5.000 zł na konto SM nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 PKO BP O/Stargard najpóźniej w terminie do dnia 06.09.2017r.

 

Informujemy, że członkom oczekującym na przydział mieszkania wg kolejności rejestru umów przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. lokalu za cenę wywoławczą.

Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego :

  Czytaj wszystko

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego :

 

dwupokojowego położonego na parterze

o pow. użytkowej 48,81m2,

w bud. przy ul. Cz. Witoszyńskiego 5/2,

wartość wyceniona przez rzeczoznawcę 143.000zł.

 

Warunkiem zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego  prawa na ww. lokal jest wpłata:

– pierwszej raty w wys.71.500 zł,

– pozostałe 71.500 zł wkładu  mieszkaniowego  zostanie  rozłożona  do

spłaty w 120 miesięcznych ratach wraz z odsetkami w wys. wskaźnika

inflacji ogłaszanego co  roku przez GUS.

Ilość rat podlega licytacji, przetarg wygrywa osoba, która zadeklaruje szybszą  spłatę  pozostałej należności, czyli mniejszą ilość rat.

Po spłacie kwoty 143.000 zł, istnieje możliwość przeniesienia prawa na odrębną własność, ponosząc jedynie koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 14.06.2017 r. ( środa ) o godz. 1100
w świetlicy   Administracji   Os.  Zachód    A/7 w Stargardzie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 5.000 zł na konto SM  nr  75 1020 4867 0000 1702 0004 1814  PKO  BP  O/Stargard  najpóźniej  do dnia  13.06.2017r.

 

 

 

Zarząd